#7887

יש באינטרנט הרבה טבלאות מעבר מצמיגים דיאגונלים לרדיאלים שיכולים לתת מענה לשאלה, למשל כאן:

http://antiquetyresonline.com.au/blog/tyre-cross-refernce-chart/