#8300
עמית זקש
משתתף

כדברי אילן, פה מקומינו ועוזי הדגיש זאת: זה המגרש הביתי שלנו

מקווים לראות בהקדם דיונים מעבר לברכות

עמית