#8352

היי שלומי

שלח תמונה של הרכב, לדעתי ישנם חלקים לרכב אצל חברים מהמועדון.