#8413

חבר ותיק ויקר, יהי זכרו ברוך, משתתף בצער המשפחה והחברים.