#9445
משה מצא
משתתף

רם – די זהב וסבלנות ללא קץ, ברכות על התקדמות, עכשוו מצפים למרכב.