#9511

הי זהו אז לא עושים בקרונה ביטלנו טיול גיפים מענין לאזור שער הגיא מחכים להזדמנות הבאה