WELCOME

0
חברים במועדון
0
רכבים
+ 0
מפגשים שהיו
0 %
הנאה

האירועים של מועדון החמש

אין אירועים עתידיים כרגע.

לחברי המועדון ולכלל חובבי רכבי האספנות,

אנו שמחים לבשר כי בפגישה שהתקיימה היום בין נציגי וועד מועדון החמש ובין נציגי משרד הרישוי סוכם כי תוך ימים ספורים (ועוד לפני ראש השנה!), יבוטל לחלוטין "קוד תקנות תעבורה" לרכבי אספנות במערכת המחשב של משרד הרישוי. המשמעות היא כי תתאפשר העברת בעלות על רכבי אספנות באופן אוטומטי גם ללא טסט בתוקף, וניתן יהיה גם לבצע העברת הבעלות דרך אתר האינטרנט של משרד התחבורה.

אנו שמחים על ההישג – וועד מועדון החמש ימשיך לפעול להקלת מימוש תחביב אספנות הרכב האהוב על כולנו, תוך שיתוף פעולה והבנה עם הרשויות הרלוונטיות.

מועדון החמש מוסר לחברים ברכת שנה טובה ובשורות טובות 

חברים יקרים,

הטבות לחברי המועדון

אירועי עבר במועדון