חברות במועדון החמש

להצטרפות למועדון יש להוריד ולמלא את הטופס המצורף מתחת לטבלה

להעבירו למזכירות המועדון במייל: fiveclub@bezeqint.net 
או בפקס: 03-7319059 

החברות במועדון ע"פ תקנון העמותה.

דמי חבר מעודכנים בש"ח לחדשים ולמחדשים – החל מאוגוסט 2016 
סוג חידוש לשנה  לשנתיים הערות
רגיל290550 
תלמיד200 380 
חייל בסדיר100180 
גמלאי200380 
סטודנט200380כנגד אישור לימודים
נכה200380כנגד אישור רשמי
בן משפחה100180ללא משלוחי דואר וערכה
אלפא רומאו  ישראל+ קורבט190380בתשלום לשנתיים מראש