בעלי תפקידים

 • יו"ר וועד מועדון החמש

  נחום קדמיאל

 • חברי ועד העמותה- זמניים (עד האסיפה הכללית)

חברי הוועד

 1. אקרמן רון
  דובר המועדון ואחראי שיווק ויח"צ 
 2. בן-ניסן קובי
  אחראי מפגשים אזוריים מפגש שפלה
 3. גידור אלי
  גזבר ואחראי חסויות המועדון
 4. גלעד שי (ממלא מקום זמני)
  אחראי אירועים וטיולים (יחד עם דוד כרמל) ואחראי לוגיסטיקה
 5. זק"ש עמית (ממלא מקום זמני)
  אחראי המפגש המרכזי ומערכות מידע ואחראי על תחום הספורט המוטורי.
 6. חורש דודי (ממלא מקום זמני)
  אחראי מפגש צפון
 7. חשביה איל (ממלא מקום זמני)
  אחראי פיבא
 8. כרמל דוד 
  מ"מ יו"ר ואחראי אירועים 
 9. קדמיאל נחום 
  יו"ר מועדון החמש
 • וועדת כספים

  אלי גידור
  דוד כרמל 
  זמי לוין
  נחום קדמיאל
  שיר מנשה

 • מבקר העמותה

              זמי לוין

 • וועדת ביקורת

  בני אור

  משה מצא

 • אב בית דין חברים

  עו"ד שלמה דן גדרון

 • חברי בית דין חברים

  עו"ד צבי סלנט
  עו"ד רז לבנת

 • אחראי קשרי קהילה והיסטוריון המועדון

  בני הספל

 • אחראי לשת"פ עם משרד התחבורה

  נחום קדמיאל
  אלי גידור
  צביקה מרגלית

 • עורך האבטומוביל

              בני הספל
              קובי מילוא

 • אחראי השקות

               מתניה הלוי

 • תאום וקשר בין מועדנים

  חיים לוויט

 • מנהלי פורום

          רם מילון
          עדי כהן קוקו
          גבי גלזר

 • צוות פייסבוק

  קובי מילוא
  סיגל שטיימן
  שי ורד

 • אחראית חברתית ושימור חברים

  סיגל שטיימן

 • צוות אתר המועדון

  שי גלעד
  רם מילון
  עדי כהן קוקו
  שיר מנשה

 • אחראי מלאי המועדון 

  רוני רוזנברג                  

 • בוחני אירוע גלאי

           יגאל קרפול
            חן פרחי
            אמיר הלוי
            אריק אשפיז

 • אחראי פעילות דו גלגלי

            משה רפפורט

 • אחראי שוק עתיק

           עפר סגל
 • פיב"א FIVA

  איל חשביה– מזכיר פיב"א

  קובי מילוא– מנהל הטכני

  בוחני פיב"א
  אמיר הלוי
  דורון סגל
  אריק אשפיז
  יגאל קרפול
  עודד פירסט

 • מזכירת המועדון

שיר מנשה

 • יושבי ראש המועדון מיום הקמתו

  • צבי רכניץ: 1985 – 1987
  • יוסי בראל: 1988 – 1990
  • שי אמיר: 1991
  • אבי כתריאל: 1991 – 1997
  • זמי לוין: 1998 – 2001
  • נחום קדמיאל: 2002 – 2007
  • אבי נוף: 2008
  • נחום קדמיאל: 2009 – 2013
  • דרור בריל : 2018-2014
  • נחום קדמיאל (יו"ר מכהן): 2018 –